น. เจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงชนบทนครพนม เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการ ใช้โปรแกรมระบบสารสนเทศการบังคับใช้กฎหมาย (LDMS) ระบบการประกันคุณภาพ (Quality Assurance, QA) ด้านกำกับและบังคับใช้ กฎหมาย

วันที่ : 18 ก.ย. 2561 09:00

นายจีระพัฒน์ วีระชานนท์ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน แขวงทางหลวงชนบทนครพนม เข้าร่วมประชุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดนครพนม

วันที่ : 17 ก.ย. 2561 09:00

นายสุรศักดิ์ ไกรพินิจ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทนครพนม พร้อมเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมโครงการก่อสร้างถนนสาย นพ.2019 แยกทางหลวงหมายเลข 22 – บ้านนาผักปอด อำเภอเมือง, ท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ระยะทาง 24.868 กิโลเมตร

วันที่ : 13 ก.ย. 2561 13:00

นายจีระพัฒน์ วีระชานนท์ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน แขวงทางหลวงชนบทนครพนม เข้าร่วมประชุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดนครพนม

วันที่ : 10 ก.ย. 2561 09:00

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดประชุมวิชาการด้านความปลอดภัยทางถนน 

วันที่ : 10 ก.ย. 2561 08:30

ข่าวทั้งหมด
logo
แขวงทางหลวงชนบทนครพนม รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน สิงหาคม 2561

วันที่ : 06 ก.ย. 2561 09:15

logo
แขวงทางหลวงชนบทนครพนม รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน กรกฎาคม 2561

วันที่ : 07 ส.ค. 2561 16:45

logo
แขวงทางหลวงชนบทนครพนม รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน มิถุนายน 2561

วันที่ : 06 ก.ค. 2561 14:45

logo
แขวงทางหลวงชนบทนครพนม รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน พฤษภาคม 2561

วันที่ : 12 มิ.ย. 2561 16:15

logo
แขวงทางหลวงชนบทนครพนม รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน เมษายน 2561

วันที่ : 08 พ.ค. 2561 11:45

logo
แขวงทางหลวงชนบทนครพนม รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน มีนาคม 2561

วันที่ : 10 เม.ย. 2561 13:00

logo
แขวงทางหลวงชนบทนครพนม รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561

วันที่ : 08 มี.ค. 2561 16:00

logo
แขวงทางหลวงชนบทนครพนม รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน มกราคม 2561

วันที่ : 07 ก.พ. 2561 13:30

logo
แขวงทางหลวงชนบทนครพนม รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน ธันวาคม 2560

วันที่ : 11 ม.ค. 2561 13:15

logo
แขวงทางหลวงชนบทนครพนม รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560

วันที่ : 12 ธ.ค. 2560 09:45

ข่าวทั้งหมด

หน้า

 

กระพริบ
ข่าวฝึกอบรม
 
อินทราเน๊ต

 

home