ลงพื้นที่ตรวจสอบสายทาง นพ.4043 แยกทางหลวงหมายเลข 2033 – บ้านโพนสว่าง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม เนื่องจากคอสะพานขาด 1 ช่องจราจร และเป็นช่วงดำเนินการงานยกระดับของสำนักก่อสร้างทาง จึงได้นำป้ายเตือน/อุปกรณ์ มาติดตั้ง เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ

วันที่ : 19 ก.ค. 2561 16:30

ลงพื้นที่ตรวจสอบ กิจกรรมขยายความกว้างสะพาน สายทาง นพ.3039 แยกทางหลวงหมายเลข 212 – บ้านนาโพธิ์ อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม

วันที่ : 18 ก.ค. 2561 12:30

ลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการปรับปรุงถนนโครงข่ายทางหลวงชนบทเลียบแม่น้ำโขง สายทาง นพ.3023 แยกทางหลวงหมายเลข 212 –ท่าเทียบเรือ อำเภอท่าอุเทน,บ้านแพง จังหวัดนครพนม

วันที่ : 18 ก.ค. 2561 11:00

ออกตรวจติดตามงานการวางท่อระบายน้ำและเฝ้าระวังเหตุอุทกภัย ถนนสาย นพ.3043 แยกทางหลวงหมายเลข 2033 (กม.ที่ 7+300) บ้านโพนสว่าง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

วันที่ : 17 ก.ค. 2561 12:00

ลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการ ซ่อมทางลาดยาง ถนนสาย นพ.2010 แยกทางหลวงหมายเลข 22 - บ้านขามเฒ่า ตำบลขามเฒ่า อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

วันที่ : 17 ก.ค. 2561 11:00

ข่าวทั้งหมด
logo
แขวงทางหลวงชนบทนครพนม รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน มิถุนายน 2561

วันที่ : 06 ก.ค. 2561 14:45

logo
แขวงทางหลวงชนบทนครพนม รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน พฤษภาคม 2561

วันที่ : 12 มิ.ย. 2561 16:15

logo
แขวงทางหลวงชนบทนครพนม รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน เมษายน 2561

วันที่ : 08 พ.ค. 2561 11:45

logo
แขวงทางหลวงชนบทนครพนม รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน มีนาคม 2561

วันที่ : 10 เม.ย. 2561 13:00

logo
แขวงทางหลวงชนบทนครพนม รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561

วันที่ : 08 มี.ค. 2561 16:00

logo
แขวงทางหลวงชนบทนครพนม รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน มกราคม 2561

วันที่ : 07 ก.พ. 2561 13:30

logo
แขวงทางหลวงชนบทนครพนม รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน ธันวาคม 2560

วันที่ : 11 ม.ค. 2561 13:15

logo
แขวงทางหลวงชนบทนครพนม รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560

วันที่ : 12 ธ.ค. 2560 09:45

logo
แขวงทางหลวงชนบทนครพนม รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน ตุลาคม 2560

วันที่ : 13 พ.ย. 2560 15:15

logo
แขวงทางหลวงชนบทนครพนม รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน กันยายน 2560

วันที่ : 12 ต.ค. 2560 11:00

ข่าวทั้งหมด

หน้า

 

ข่าวฝึกอบรม
อินทราเน๊ต กระพริบ  
   
   

 

home