ข่าวกิจกรรม

Printer-friendly version PDF version
หัวข้อ วันที่สร้าง
ทชจ.นครพนม เข้าร่วมรับฟังการประชุมผู้บริการระดับสูง ผ่านระบบ VDO Conference 03 ก.ค. - 11:08
ทชจ.นครพนม จัดประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานซ่อมบำรุงปกติปี 2557 และวางแผนการซ่อมบำรุงปกติในปีงบประมาณ 2558 03 ก.ค. - 11:02
ทชจ.นครพนม เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ฯ 03 ก.ค. - 10:58
สนง.ทชจ.นพ.จัดทำโครงการ การมีส่วนร่วมภาคประชาชน สาย นพ. 2019 03 ก.ค. - 10:45
สนง.ทชจ.นพ. จัดประชุมสัญจร ณ ศบช.ปลาปาก เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน ประจำเดือน มิถุนายน 2557 25 มิ.ย. - 11:21
สนง.ทชจ.นครพนม ประชุมเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี ณ โรงเรียนภูลังกาพิทยาคม ต.โพนทอง อ.บ้านแพง จ.นครพนม 13 มิ.ย. - 10:25
สนง.ทชจ.นครพนมโดย ศบช.ศรีสงคราม ได้ดำเนินการโครงการรักษ์ทาง – รักถิ่น ถนนสวยงาม สายทาง นพ.3004 13 มิ.ย. - 10:20
สนง.ทชจ.นครพนมโดย ศบช.ศรีสงคราม ได้ดำเนินการโครงการรักษ์ทาง – รักถิ่น ถนนสวยงาม สายทาง นพ.3004 13 มิ.ย. - 10:20
สนง.ทชจ.นครพนม เข้าร่วม “โสเหล่ ยามเช้า” จังหวัดนครพนม 11 มิ.ย. - 10:54
สนง.ทชจ.นครพนมร่วมกับคณะกรรมการตรวจรับงานโครงการก่อสร้าง สาย นพ.4026 แยก ทล.2033 – บ้านด่านม่วงคำ (ตอนที่2) อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม 11 มิ.ย. - 10:42
สนง.ทชจ.นครพนม โดย ศบช.ศรีสงคราม ร่วมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติ 11 มิ.ย. - 10:40
สนง.ทชจ.นครพนม โดย ศบช.ศรีสงครามตรวจงาน สายทาง นพ.3004 บ้านคำแม่นาง ต.โพนทอง, หนองซน อ.บ้านแพง,นาทม จ.นครพนม 11 มิ.ย. - 10:38