ข่าวกิจกรรม

Printer-friendly version PDF version
หัวข้อ วันที่สร้าง
ผอ.ทชจ.นครพนม ร่วมประชุมการขับเคลื่อนแนวคิดนครพนมเมืองน่าอยู่ 17 ก.พ. - 08:59
ผอ.ทชจ.นครพนม ร่วมประชุมการขับเคลื่อนแนวคิดนครพนมเมืองน่าอยู่ 17 ก.พ. - 08:59
ทชจ.นครพนมร่วมลงพื้นที่สำรวจถนนในจังหวัดสกลนคร 04 ก.พ. - 10:27
ทชจ.นครพนม ร่วมประชุมรับมอบนโยบาย 04 ก.พ. - 10:23
สนง.ทชจ.นครพนม ลงพื้นที่ตรวจสภาพสายทาง งบกระตุ้นเศรษฐกิจ ปี 2558 03 ก.พ. - 15:12
ผอ.ทชจ.นครพนม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัด ประจำเดือน มกราคม 2558 ครั้งที่ 1/2558 30 ม.ค. - 15:53
สนง.ทชจ.นครพนม เข้าร่วมรับฟังการประชุมโครงการเงินกู้ 15,000 ล้านบาท (งบกระตุ้นเศรษฐกิจ)ผ่านระบบ VDO conference 30 ม.ค. - 15:51
สนง.ทชจ.นครพนม จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน บันทึกความร่วมมือ 3 ฝ่าย (MOU) 30 ม.ค. - 15:48
สนง.ทชจ.นครพนม จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน บันทึกความร่วมมือ 3 ฝ่าย (MOU) 30 ม.ค. - 15:45
สนง.ทชจ.นครพนม เข้าร่วมพิธีเปิดกีฬาสัมพันธ์ ต้านยาเสพติด 30 ม.ค. - 15:39
สนง.ทชจ.นพ. จัดประชุมประชุมแนวทางการควบคุมงานปีงบประมาณ 2558 30 ม.ค. - 15:36
สนง.ทชจ.นครพนม ได้จัดโครงการ “On the job training” 09 ม.ค. - 15:55