home
>>
แขวงทางหลวงชนบทนครพนม ดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดจากไวรัสโคโรน่า

วันอังคาร ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 นายสุรศักดิ์  ไกรพินิจ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทนครพนม พร้อมข้าราชการและเจ้าหน้าที่  ดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดจากไวรัสโคโรน่า โดยให้เจ้าหน้าที่ทุกคนสวมหน้ากากอนามัย รับประทานอาหารที่ปรุงสุก หลีกเลี่ยงการใกล้ชิดและสัมผัสกับผู้ที่มีอาการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ พร้อมทั้งจัด      ให้มีจุดบริการหน้ากากอนามัยและแอลกอฮอล์เจลล้างมือแก่ผู้มาติดต่อราชการ

อื่นๆ

Scroll Up Skip to content