home
>>
กรมทางหลวงชนบท ลงพื้นที่สำรวจและทดสอบด้วยวิธี รีซีสติวิตี้ (Resistivity Survey) ร่วมกับเจ้าหน้าที่กลุ่มวิชาการ แขวงทางหลวงชนบทนครพนม

วันพุธ ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เจ้าหน้าที่จากสำนักวิจัยและพัฒนา กรมทางหลวงชนบท ลงพื้นที่สำรวจและทดสอบด้วยวิธี รีซีสติวิตี้ (Resistivity Survey) ร่วมกับเจ้าหน้าที่กลุ่มวิชาการ แขวงทางหลวงชนบทนครพนม โดยได้ลงพื้นที่สำรวจจุดสะพานข้ามลำห้วยทวย ต.โนนตาล อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม และสะพานข้ามลำน้ำก่ำ สายนพ.3015 แยก ทล.212 – บ้านคำผักแพว อ.ธาตุพนม เพื่อใช้ในการออกแบบการก่อสร้างตามมาตรฐานของกรมทางหลวงชนบท

อื่นๆ

Scroll Up Skip to content