home
>>
เผยแพร่ร่างประกาศจังหวัดนครพนม เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนน สาย แยกทางหลวงหมายเลข 212 – นพ.3015 อ.ธาตุพนม จ.นครพนม จำนวน 1 แห่ง
รูปประจำเรื่องมาตรฐาน

ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนน สาย แยกทางหลวงหมายเลข 212 – นพ.3015 อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Scroll Up Skip to content