home
>>
แขวงทางหลวงชนบทนครพนม ร่วมพิธีถวายราชสักการะพระบรมสาทิสลักษณ์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันยุทธหัตถี ประจำปี 2565

วันอังคาร ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.20 น. นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม นำคณะหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ร่วมกันประกอบพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายราชสักการะพระบรมสาทิสลักษณ์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันยุทธหัตถี ประจำปี 2565
นายปิยพจน์  รัตนกาสาว์ ผู้อำนวยการส่วนปฏิบัติการ พร้อมเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงชนบทนครพนม ร่วมพิธีฯ ณ ศาลาประชาคมยงใจยุทธ
ศาลากลางจังหวัดนครพนม

อื่นๆ

Scroll Up Skip to content