home
>>
ลงพื้นที่ตรวจสอบการชำรุดของโครงสร้างสะพานในรับผิดชอบ สะพานข้ามห้วยบังขนัง สาย นพ.2009 ฯ

วันอังคาร ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 15.00 น. นายสุรศักดิ์  ไกรพินิจ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทนครพนม นายจตุโชค  หมื่นไธสง นายช่างโยธาชำนาญงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ตรวจสอบการชำรุดของโครงสร้างสะพานในรับผิดชอบ สะพานข้ามห้วยบังขนัง สาย นพ.2009 แยก ทล.22- บ.ปลาปาก อ.เมือง,ปลาปาก จ.นครพนม ซึ่งโครงสร้างของสะพานมีการชำรุดเสียหายจากการใช้งานมานาน อีกทั้งช่วงฤดูน้ำหลากกระแสน้ำกัดเซาะ โดยแขวงทางหลวงชนบทนครพนม จะได้นำเข้าแผนการแก้ไขปรับปรุงต่อไป

อื่นๆ

Scroll Up Skip to content