home
>>
ประกาศ
รูปประจำเรื่องมาตรฐาน

“ประกาศจังหวัดนครพนม ” เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนเพื่อสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการค้าและการลงทุนของจังหวัดนครพนม กิจกรรมซ่อมสร้างถนนลาดยางสาย นพ.2010 บ้านเทพพนม ฯลฯ

อ่านต่อ »
รูปประจำเรื่องมาตรฐาน

“ประกาศจังหวัดนครพนม” เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนเพื่อสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการค้าและการลงทุนของจังหวัดนครพนม กิจกรรมซ่อมสร้างถนนลาดยางสาย นพ.4024 บ้านหาดแพง (ประกาศใหม่)

อ่านต่อ »
รูปประจำเรื่องมาตรฐาน

ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนสาย นพ.5022 บ้านโนนศรีวิไล – บ้านวังยาง อำเภอปลาปาก, วังยาง จังหวัดนครพนมฯ จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านต่อ »
รูปประจำเรื่องมาตรฐาน

(ร่าง)ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนสาย นพ.5022 บ้านโนนศรีวิไล – บ้านวังยาง อำเภอปลาปาก, วังยาง จังหวัดนครพนมฯ จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านต่อ »
รูปประจำเรื่องมาตรฐาน

ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง สาย นพ.4029 บ้านโพนจาน – บ้านบะหว้า อำเภอโพนสวรรค์, นาหว้า จังหวัดนครพนม ฯลฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านต่อ »
รูปประจำเรื่องมาตรฐาน

(แก้ไขร่างฯ) ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง สาย นพ.4029 บ้านโพนจาน – บ้านบะหว้า อำเภอโพนสวรรค์, นาหว้า จังหวัดนครพนม ฯลฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านต่อ »
รูปประจำเรื่องมาตรฐาน

ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง สาย นพ.3023 บ้านไชยบุรี – ท่าเทียบเรือ ตำบลบ้านแพง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนมฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านต่อ »
รูปประจำเรื่องมาตรฐาน

(ร่าง) ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างทางหลวงชนบท สาย นพ.2045 บ้านดอนม่วง – บ้านคำเตย อำเภอเมือง, ท่าอุเทน, โพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม ฯลฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านต่อ »
รูปประจำเรื่องมาตรฐาน

(ร่าง) ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง สาย นพ.4029 บ้านโพนจาน – บ้านบะหว้า อำเภอโพนสวรรค์, นาหว้า จังหวัดนครพนม ฯลฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านต่อ »
รูปประจำเรื่องมาตรฐาน

(ร่าง) ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก้อสร้างโครงการซ่อมสร้างสาย นพ.2010 บ้านเทพพนม – บ้านขามเฒ่า ตำบลคำเตย อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ฯลฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านต่อ »
รูปประจำเรื่องมาตรฐาน

(ร่าง) ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง สาย นพ.3023 บ้านไชยบุรี – ท่าเทียบเรือ ฯลฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านต่อ »
Scroll Up Skip to content